Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7
Tuyển sinh đại học trực tuyến

Tất cả các ngành đào tạo

Kinh tế Nông nghiệp

Đại học từ xa ngành kinh tế nông nghiệp là ngành học quan trọng liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu thực phẩm của con người và cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm và đa dạng hóa nền kinh tế. Đồng thời, nó cũng đối diện với các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường và duy trì sự bền vững trong sản xuất nông nghiệp.

Đại học từ xa ngành kinh tế nông nghiệp tập trung vào vấn đề sản xuất thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp để đảm bảo sự đủ ăn cho dân số, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm, tạo nguồn thu nhập cho nông dân và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

1 trường đang đào tạo

Đại học từ xa ngành kinh tế nông nghiệp là ngành học quan trọng liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu thực phẩm của con người và cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm và đa dạng hóa nền kinh tế. Đồng thời, nó cũng đối diện với các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường và duy trì sự bền vững trong sản xuất nông nghiệp.

Đại học từ xa ngành kinh tế nông nghiệp tập trung vào vấn đề sản xuất thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp để đảm bảo sự đủ ăn cho dân số, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm, tạo nguồn thu nhập cho nông dân và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

Tìm hiểu

Khoa học môi trường

Đại học từ xa ngành khoa học môi trường (Environmental Science) là ngành học nghiên cứu và ứng dụng kiến thức khoa học để hiểu và giải quyết các vấn đề môi trường tự nhiên và tác động của con người lên môi trường. Đây là một ngành tích hợp các kiến thức từ nhiều lĩnh vực khoa học như hóa học, sinh học, vật lý, địa chất, và kỹ thuật để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề môi trường phức tạp.

Đại học từ xa ngành khoa học môi trường tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích các quá trình tự nhiên và nhân tạo ảnh hưởng đến môi trường, từ đó đưa ra các giải pháp khoa học để bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên.

1 trường đang đào tạo

Đại học từ xa ngành khoa học môi trường (Environmental Science) là ngành học nghiên cứu và ứng dụng kiến thức khoa học để hiểu và giải quyết các vấn đề môi trường tự nhiên và tác động của con người lên môi trường. Đây là một ngành tích hợp các kiến thức từ nhiều lĩnh vực khoa học như hóa học, sinh học, vật lý, địa chất, và kỹ thuật để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề môi trường phức tạp.

Đại học từ xa ngành khoa học môi trường tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích các quá trình tự nhiên và nhân tạo ảnh hưởng đến môi trường, từ đó đưa ra các giải pháp khoa học để bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên.

Tìm hiểu

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Đại học từ xa ngành quản lý tài nguyên và môi trường là một ngành học quan trọng trong quản lý và bảo vệ các tài nguyên tự nhiên của hành tinh và đảm bảo sự cân bằng giữa sự phát triển kinh tế và bảo tồn môi trường.

Đại học từ xa ngành quản lý tài nguyên và môi trường tập trung vào vấn đề đảm bảo sự sử dụng bền vững của tài nguyên thiên nhiên như nước, không khí, đất đai, rừng, và nguồn năng lượng. Mục tiêu chính là bảo vệ môi trường tự nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động con người lên môi trường, và đảm bảo sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững.

1 trường đang đào tạo

Đại học từ xa ngành quản lý tài nguyên và môi trường là một ngành học quan trọng trong quản lý và bảo vệ các tài nguyên tự nhiên của hành tinh và đảm bảo sự cân bằng giữa sự phát triển kinh tế và bảo tồn môi trường.

Đại học từ xa ngành quản lý tài nguyên và môi trường tập trung vào vấn đề đảm bảo sự sử dụng bền vững của tài nguyên thiên nhiên như nước, không khí, đất đai, rừng, và nguồn năng lượng. Mục tiêu chính là bảo vệ môi trường tự nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động con người lên môi trường, và đảm bảo sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững.

Tìm hiểu

Quản lý đất đai

Đại học từ xa ngành Quản lý đất đai là một ngành học quan trọng về vấn đề quản lý tài nguyên và phát triển bền vững. Nó liên quan đến việc quản lý và sử dụng hiệu quả đất và các nguồn tài nguyên đất để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và xã hội, đồng thời bảo vệ môi trường tự nhiên.

Đại học từ xa ngành quản lý đất đai tập trung vào việc quản lý, theo dõi, và đánh giá tình trạng của đất đai. Mục tiêu chính là bảo vệ và duy trì tính bền vững của đất đai, đáp ứng nhu cầu về sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường tự nhiên.

 

1 trường đang đào tạo

Đại học từ xa ngành Quản lý đất đai là một ngành học quan trọng về vấn đề quản lý tài nguyên và phát triển bền vững. Nó liên quan đến việc quản lý và sử dụng hiệu quả đất và các nguồn tài nguyên đất để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và xã hội, đồng thời bảo vệ môi trường tự nhiên.

Đại học từ xa ngành quản lý đất đai tập trung vào việc quản lý, theo dõi, và đánh giá tình trạng của đất đai. Mục tiêu chính là bảo vệ và duy trì tính bền vững của đất đai, đáp ứng nhu cầu về sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường tự nhiên.

 

Tìm hiểu

Ngôn ngữ Trung

Đại học từ xa ngành ngôn ngữ Trung là ngành học nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, thương mại, du lịch, ngoại giao. Trung Quốc hiện là quốc gia có nền kinh tế và tốc độc tăng trưởng hàng đầu tại châu Á và trên thế giới, khiến tiếng Trung trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất. Theo đó, Ngôn ngữ Trung Quốc đã và đang là một ngành học đầy tiềm năng.

Học đại học từ xa ngành ngôn ngữ Trung sẽ tập trung đào tạo những kiến thức nền tảng, chuyên sâu về ngôn ngữ - văn hóa Trung Quốc để sử dụng thành thạo bốn kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Trung. Đồng thời các bạn được trang bị kiến thức bổ trợ về kinh tế, thương mại, ngân hàng du lịch, quan hệ quốc tế,… và kỹ năng phiên dịch để làm việc tốt trong môi trường sử dụng tiếng Trung. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm,… nhằm dễ dàng thích nghi trong các doanh nghiệp đa quốc gia.

1 trường đang đào tạo

Đại học từ xa ngành ngôn ngữ Trung là ngành học nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, thương mại, du lịch, ngoại giao. Trung Quốc hiện là quốc gia có nền kinh tế và tốc độc tăng trưởng hàng đầu tại châu Á và trên thế giới, khiến tiếng Trung trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất. Theo đó, Ngôn ngữ Trung Quốc đã và đang là một ngành học đầy tiềm năng.

Học đại học từ xa ngành ngôn ngữ Trung sẽ tập trung đào tạo những kiến thức nền tảng, chuyên sâu về ngôn ngữ - văn hóa Trung Quốc để sử dụng thành thạo bốn kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Trung. Đồng thời các bạn được trang bị kiến thức bổ trợ về kinh tế, thương mại, ngân hàng du lịch, quan hệ quốc tế,… và kỹ năng phiên dịch để làm việc tốt trong môi trường sử dụng tiếng Trung. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm,… nhằm dễ dàng thích nghi trong các doanh nghiệp đa quốc gia.

Tìm hiểu

Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao là một xu hướng trong ngành nông nghiệp, sử dụng công nghệ và các phương pháp tiên tiến để tăng năng suất, hiệu quả và bền vững của việc sản xuất nông sản và chăn nuôi. Mục tiêu của nông nghiệp công nghệ cao là tối ưu hóa sự sử dụng tài nguyên như đất, nước, phân bón và giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.

Một số yếu tố quan trọng trong nông nghiệp công nghệ cao bao gồm:

 • Cảm biến và theo dõi: Sử dụng cảm biến để thu thập dữ liệu về đất, thời tiết, độ ẩm, chất dinh dưỡng và sức kháng của cây trồng. Dữ liệu này giúp nông dân theo dõi và điều chỉnh quá trình chăm sóc cây trồng một cách hiệu quả hơn.
 • Trí tuệ nhân tạo: Áp dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán và phân tích dữ liệu, từ đó đưa ra những quyết định tốt hơn về cách chăm sóc cây trồng, dự báo thời tiết và kiểm soát sâu bệnh.
 • Mạng cảm biến không dây: Kết nối cảm biến qua mạng không dây giúp nông dân theo dõi tình trạng cây trồng và môi trường từ xa, từ đó giảm thiểu việc kiểm tra thủ công và tiết kiệm thời gian.
 • Tự động hóa: Sử dụng các thiết bị tự động để thực hiện các nhiệm vụ như tưới nước, phun thuốc trừ sâu và thu hoạch. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào lao động và tối ưu hóa quá trình sản xuất.
 • Công nghệ đám mây và phân tích dữ liệu lớn: Sử dụng công nghệ đám mây để lưu trữ và quản lý dữ liệu, cùng với phân tích dữ liệu lớn để tìm ra các xu hướng và mô hình có thể cải thiện năng suất và chất lượng.
 • Trồng thực vật trong môi trường kiểm soát: Sử dụng hệ thống trồng thực vật trong nhà kính hoặc môi trường kiểm soát khác để tạo ra điều kiện tối ưu cho sự phát triển của cây trồng, bất kể điều kiện thời tiết bên ngoài.
 • Năng lượng tái tạo: Sử dụng năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác để cung cấp điện cho các thiết bị và hệ thống trong nông nghiệp.

Nông nghiệp công nghệ cao hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích như tăng năng suất, giảm lãng phí tài nguyên, cải thiện chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Điều này có thể giúp ngành nông nghiệp đối mặt với thách thức của việc cung ứng thực phẩm cho dân số đang tăng lên và tác động của biến đổi khí hậu.

Đại học từ xa ngành nông nghiệp công nghệ cao hứa hẹn cung ứng nguồn nhân lực chất lượng giúp phát triển ngành nông nghiệp ở nước ta.

1 trường đang đào tạo

Nông nghiệp công nghệ cao là một xu hướng trong ngành nông nghiệp, sử dụng công nghệ và các phương pháp tiên tiến để tăng năng suất, hiệu quả và bền vững của việc sản xuất nông sản và chăn nuôi. Mục tiêu của nông nghiệp công nghệ cao là tối ưu hóa sự sử dụng tài nguyên như đất, nước, phân bón và giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.

Một số yếu tố quan trọng trong nông nghiệp công nghệ cao bao gồm:

 • Cảm biến và theo dõi: Sử dụng cảm biến để thu thập dữ liệu về đất, thời tiết, độ ẩm, chất dinh dưỡng và sức kháng của cây trồng. Dữ liệu này giúp nông dân theo dõi và điều chỉnh quá trình chăm sóc cây trồng một cách hiệu quả hơn.
 • Trí tuệ nhân tạo: Áp dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán và phân tích dữ liệu, từ đó đưa ra những quyết định tốt hơn về cách chăm sóc cây trồng, dự báo thời tiết và kiểm soát sâu bệnh.
 • Mạng cảm biến không dây: Kết nối cảm biến qua mạng không dây giúp nông dân theo dõi tình trạng cây trồng và môi trường từ xa, từ đó giảm thiểu việc kiểm tra thủ công và tiết kiệm thời gian.
 • Tự động hóa: Sử dụng các thiết bị tự động để thực hiện các nhiệm vụ như tưới nước, phun thuốc trừ sâu và thu hoạch. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào lao động và tối ưu hóa quá trình sản xuất.
 • Công nghệ đám mây và phân tích dữ liệu lớn: Sử dụng công nghệ đám mây để lưu trữ và quản lý dữ liệu, cùng với phân tích dữ liệu lớn để tìm ra các xu hướng và mô hình có thể cải thiện năng suất và chất lượng.
 • Trồng thực vật trong môi trường kiểm soát: Sử dụng hệ thống trồng thực vật trong nhà kính hoặc môi trường kiểm soát khác để tạo ra điều kiện tối ưu cho sự phát triển của cây trồng, bất kể điều kiện thời tiết bên ngoài.
 • Năng lượng tái tạo: Sử dụng năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác để cung cấp điện cho các thiết bị và hệ thống trong nông nghiệp.

Nông nghiệp công nghệ cao hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích như tăng năng suất, giảm lãng phí tài nguyên, cải thiện chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Điều này có thể giúp ngành nông nghiệp đối mặt với thách thức của việc cung ứng thực phẩm cho dân số đang tăng lên và tác động của biến đổi khí hậu.

Đại học từ xa ngành nông nghiệp công nghệ cao hứa hẹn cung ứng nguồn nhân lực chất lượng giúp phát triển ngành nông nghiệp ở nước ta.

Tìm hiểu

Công nghệ thực phẩm – Chương trình tiên tiến

Đại học từ xa ngành công nghệ thực phẩm - Chương trình tiên tiến là chương trình đào tạo ngành công nghệ thực phẩm bằng tiếng Anh. Học viên vừa được học về các lĩnh vực công nghệ thực phẩm vừa có kỹ năng về tiếng Anh chuyên ngành.

Công nghệ thực phẩm là một lĩnh vực liên quan đến việc áp dụng các kiến thức và phương pháp khoa học kỹ thuật để xử lý, sản xuất, bảo quản và cải thiện chất lượng thực phẩm. Công nghệ thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo ra các sản phẩm thực phẩm đa dạng và hấp dẫn, cũng như tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiết kiệm tài nguyên.

Một số khía cạnh chính của công nghệ thực phẩm bao gồm:

 • Chế biến thực phẩm: Công nghệ được sử dụng để chế biến thực phẩm từ nguyên liệu thô thành sản phẩm thực phẩm hoàn chỉnh. Điều này bao gồm các phương pháp nấu nướng, hấp, chiên, đun sôi, làm lạnh, đông lạnh và khác nhau tùy thuộc vào loại thực phẩm.
 • Bảo quản thực phẩm: Công nghệ được áp dụng để kéo dài tuổi thọ của thực phẩm bằng cách sử dụng các phương pháp như đóng gói chân không, đóng hộp, đông lạnh, sấy khô, đóng đá và sử dụng chất bảo quản tự nhiên hoặc hóa học.
 • Sản xuất thực phẩm tự nhiên và chức năng: Công nghệ có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm thực phẩm có tính chất chức năng, như thực phẩm bổ sung, thức uống chức năng và thực phẩm chứa thành phần tự nhiên có lợi cho sức khỏe.
 • Phân tích thực phẩm: Công nghệ được áp dụng để kiểm tra chất lượng, an toàn và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm thông qua các phương pháp phân tích hóa học, sinh học và vật lý.
 • Điều khiển chất lượng thực phẩm: Công nghệ giúp theo dõi và kiểm soát quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Phát triển sản phẩm mới: Công nghệ giúp nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thực phẩm mới, đáp ứng các yêu cầu về hương vị, dinh dưỡng, thị giác và sự sáng tạo trong ngành thực phẩm.
 • Công nghệ xanh và bền vững: Công nghệ thực phẩm cũng có thể tập trung vào việc sử dụng tài nguyên tự nhiên và năng lượng tái tạo để giảm tác động tiêu cực lên môi trường trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Công nghệ thực phẩm đóng góp quan trọng vào việc cải thiện quá trình sản xuất thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và cung cấp sự đa dạng cho người tiêu dùng.

1 trường đang đào tạo

Đại học từ xa ngành công nghệ thực phẩm - Chương trình tiên tiến là chương trình đào tạo ngành công nghệ thực phẩm bằng tiếng Anh. Học viên vừa được học về các lĩnh vực công nghệ thực phẩm vừa có kỹ năng về tiếng Anh chuyên ngành.

Công nghệ thực phẩm là một lĩnh vực liên quan đến việc áp dụng các kiến thức và phương pháp khoa học kỹ thuật để xử lý, sản xuất, bảo quản và cải thiện chất lượng thực phẩm. Công nghệ thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo ra các sản phẩm thực phẩm đa dạng và hấp dẫn, cũng như tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiết kiệm tài nguyên.

Một số khía cạnh chính của công nghệ thực phẩm bao gồm:

 • Chế biến thực phẩm: Công nghệ được sử dụng để chế biến thực phẩm từ nguyên liệu thô thành sản phẩm thực phẩm hoàn chỉnh. Điều này bao gồm các phương pháp nấu nướng, hấp, chiên, đun sôi, làm lạnh, đông lạnh và khác nhau tùy thuộc vào loại thực phẩm.
 • Bảo quản thực phẩm: Công nghệ được áp dụng để kéo dài tuổi thọ của thực phẩm bằng cách sử dụng các phương pháp như đóng gói chân không, đóng hộp, đông lạnh, sấy khô, đóng đá và sử dụng chất bảo quản tự nhiên hoặc hóa học.
 • Sản xuất thực phẩm tự nhiên và chức năng: Công nghệ có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm thực phẩm có tính chất chức năng, như thực phẩm bổ sung, thức uống chức năng và thực phẩm chứa thành phần tự nhiên có lợi cho sức khỏe.
 • Phân tích thực phẩm: Công nghệ được áp dụng để kiểm tra chất lượng, an toàn và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm thông qua các phương pháp phân tích hóa học, sinh học và vật lý.
 • Điều khiển chất lượng thực phẩm: Công nghệ giúp theo dõi và kiểm soát quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Phát triển sản phẩm mới: Công nghệ giúp nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thực phẩm mới, đáp ứng các yêu cầu về hương vị, dinh dưỡng, thị giác và sự sáng tạo trong ngành thực phẩm.
 • Công nghệ xanh và bền vững: Công nghệ thực phẩm cũng có thể tập trung vào việc sử dụng tài nguyên tự nhiên và năng lượng tái tạo để giảm tác động tiêu cực lên môi trường trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Công nghệ thực phẩm đóng góp quan trọng vào việc cải thiện quá trình sản xuất thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và cung cấp sự đa dạng cho người tiêu dùng.

Tìm hiểu

Công nghệ thực phẩm

Đại học từ xa ngành Công nghệ thực phẩm là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp khoa học và kỹ thuật để xử lý, sản xuất, bảo quản, và cải thiện chất lượng thực phẩm. Ngành này kết hợp các kiến thức từ khoa học thực phẩm, kỹ thuật thực phẩm và công nghệ thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và tiêu thụ một cách an toàn, dinh dưỡng và có chất lượng cao.

Một số khía cạnh quan trọng trong ngành công nghệ thực phẩm bao gồm:

 • Khoa học thực phẩm: Nghiên cứu về cấu trúc, thành phần, chất dinh dưỡng và tác động của các yếu tố về sức khỏe trong thực phẩm.
 • Kỹ thuật thực phẩm: Áp dụng kiến thức khoa học vào việc chế biến, sản xuất và bảo quản thực phẩm. Điều này bao gồm các quy trình nấu nướng, sấy khô, đóng gói, đông lạnh, và các phương pháp bảo quản khác.
 • An toàn thực phẩm: Đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và tiêu thụ một cách an toàn, đảm bảo không gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng.
 • Kiểm tra chất lượng thực phẩm: Sử dụng các phương pháp phân tích và kiểm tra để đảm bảo chất lượng, độ tươi ngon và tính đồng đều của thực phẩm.
 • Quản lý dự án thực phẩm: Quản lý và giám sát các hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm.
 • Công nghệ xanh và bền vững: Áp dụng công nghệ để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường trong quá trình sản xuất và tiêu thụ thực phẩm.
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, từ việc sáng tạo trong công thức đến thiết kế bao bì và trải nghiệm người tiêu dùng.
 • Công nghệ tiên tiến: Áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và IoT để cải tiến quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng thực phẩm.
 • Phân tích thực phẩm và chất dinh dưỡng: Nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng, thành phần hóa học và tác động của thực phẩm lên sức khỏe con người.

Ngành công nghệ thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn, chất lượng và dinh dưỡng của thực phẩm, đồng thời cải thiện hiệu suất và bền vững trong ngành thực phẩm.

1 trường đang đào tạo

Đại học từ xa ngành Công nghệ thực phẩm là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp khoa học và kỹ thuật để xử lý, sản xuất, bảo quản, và cải thiện chất lượng thực phẩm. Ngành này kết hợp các kiến thức từ khoa học thực phẩm, kỹ thuật thực phẩm và công nghệ thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và tiêu thụ một cách an toàn, dinh dưỡng và có chất lượng cao.

Một số khía cạnh quan trọng trong ngành công nghệ thực phẩm bao gồm:

 • Khoa học thực phẩm: Nghiên cứu về cấu trúc, thành phần, chất dinh dưỡng và tác động của các yếu tố về sức khỏe trong thực phẩm.
 • Kỹ thuật thực phẩm: Áp dụng kiến thức khoa học vào việc chế biến, sản xuất và bảo quản thực phẩm. Điều này bao gồm các quy trình nấu nướng, sấy khô, đóng gói, đông lạnh, và các phương pháp bảo quản khác.
 • An toàn thực phẩm: Đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và tiêu thụ một cách an toàn, đảm bảo không gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng.
 • Kiểm tra chất lượng thực phẩm: Sử dụng các phương pháp phân tích và kiểm tra để đảm bảo chất lượng, độ tươi ngon và tính đồng đều của thực phẩm.
 • Quản lý dự án thực phẩm: Quản lý và giám sát các hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm.
 • Công nghệ xanh và bền vững: Áp dụng công nghệ để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường trong quá trình sản xuất và tiêu thụ thực phẩm.
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, từ việc sáng tạo trong công thức đến thiết kế bao bì và trải nghiệm người tiêu dùng.
 • Công nghệ tiên tiến: Áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và IoT để cải tiến quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng thực phẩm.
 • Phân tích thực phẩm và chất dinh dưỡng: Nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng, thành phần hóa học và tác động của thực phẩm lên sức khỏe con người.

Ngành công nghệ thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn, chất lượng và dinh dưỡng của thực phẩm, đồng thời cải thiện hiệu suất và bền vững trong ngành thực phẩm.

Tìm hiểu

Kinh doanh quốc tế

Đại học từ xa ngành kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành xuất nhập khẩu nông sản) tập trung vào việc quản lý và thực hiện các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm giữa các quốc gia. Chuyên ngành này đòi hỏi hiểu biết sâu rộ về các quy trình thương mại quốc tế, quy định hải quan, quản lý chuỗi cung ứng và các vấn đề đặc thù của ngành nông nghiệp.

Một số khía cạnh quan trọng trong chuyên ngành Xuất nhập khẩu nông sản bao gồm:

 • Hiểu biết về quy định thương mại quốc tế: Nắm vững các quy tắc và thỏa thuận thương mại quốc tế như WTO và các thỏa thuận thương mại hai phía hoặc đa phía.
 • Quản lý tài chính và rủi ro: Điều chỉnh tài chính liên quan đến giao dịch xuất khẩu và nhập khẩu, quản lý rủi ro tỷ giá và các yếu tố tài chính khác.
 • Phân tích thị trường và cơ hội: Đánh giá thị trường, dự báo nhu cầu và cơ hội xuất khẩu, tìm kiếm đối tác và khách hàng tiềm năng.
 • Quản lý chuỗi cung ứng: Hiểu và quản lý các khía cạnh của chuỗi cung ứng trong ngành nông nghiệp, bao gồm cả thu hoạch, chế biến, đóng gói, vận chuyển và phân phối.
 • Chứng từ và thủ tục hải quan: Xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu, đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan và kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa.
 • Chất lượng và an toàn thực phẩm: Đảm bảo rằng sản phẩm xuất khẩu và nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Văn hóa và thị trường địa phương: Hiểu và tương tác với các văn hóa và thị trường địa phương, tùy chỉnh sản phẩm và chiến lược kinh doanh phù hợp.
 • Luật và quy định: Theo dõi và tuân thủ các luật và quy định liên quan đến xuất nhập khẩu nông sản, bao gồm cả quy định về bảo vệ thực vật và động vật.

Chuyên ngành Xuất nhập khẩu nông sản là một phần quan trọng của ngành nông nghiệp và kinh doanh quốc tế. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường và cải thiện nguồn thu nhập cho người nông dân và ngành nông nghiệp.

1 trường đang đào tạo

Đại học từ xa ngành kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành xuất nhập khẩu nông sản) tập trung vào việc quản lý và thực hiện các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm giữa các quốc gia. Chuyên ngành này đòi hỏi hiểu biết sâu rộ về các quy trình thương mại quốc tế, quy định hải quan, quản lý chuỗi cung ứng và các vấn đề đặc thù của ngành nông nghiệp.

Một số khía cạnh quan trọng trong chuyên ngành Xuất nhập khẩu nông sản bao gồm:

 • Hiểu biết về quy định thương mại quốc tế: Nắm vững các quy tắc và thỏa thuận thương mại quốc tế như WTO và các thỏa thuận thương mại hai phía hoặc đa phía.
 • Quản lý tài chính và rủi ro: Điều chỉnh tài chính liên quan đến giao dịch xuất khẩu và nhập khẩu, quản lý rủi ro tỷ giá và các yếu tố tài chính khác.
 • Phân tích thị trường và cơ hội: Đánh giá thị trường, dự báo nhu cầu và cơ hội xuất khẩu, tìm kiếm đối tác và khách hàng tiềm năng.
 • Quản lý chuỗi cung ứng: Hiểu và quản lý các khía cạnh của chuỗi cung ứng trong ngành nông nghiệp, bao gồm cả thu hoạch, chế biến, đóng gói, vận chuyển và phân phối.
 • Chứng từ và thủ tục hải quan: Xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu, đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan và kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa.
 • Chất lượng và an toàn thực phẩm: Đảm bảo rằng sản phẩm xuất khẩu và nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Văn hóa và thị trường địa phương: Hiểu và tương tác với các văn hóa và thị trường địa phương, tùy chỉnh sản phẩm và chiến lược kinh doanh phù hợp.
 • Luật và quy định: Theo dõi và tuân thủ các luật và quy định liên quan đến xuất nhập khẩu nông sản, bao gồm cả quy định về bảo vệ thực vật và động vật.

Chuyên ngành Xuất nhập khẩu nông sản là một phần quan trọng của ngành nông nghiệp và kinh doanh quốc tế. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường và cải thiện nguồn thu nhập cho người nông dân và ngành nông nghiệp.

Tìm hiểu

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Đại học từ xa ngành kỹ thuật điện tử viễn thông tập trung vào nghiên cứu, phát triển, thiết kế và quản lý các hệ thống và thiết bị liên quan đến công nghệ điện tử và viễn thông. Ngành này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì các hệ thống liên lạc, truyền thông và công nghệ thông tin trên phạm vi cục bộ và toàn cầu.

Một số khía cạnh quan trọng trong ngành kỹ thuật điện tử viễn thông bao gồm:

 • Kỹ thuật viễn thông: Nghiên cứu và phát triển các hệ thống truyền thông, bao gồm mạng di động, mạng cáp quang, truyền hình vệ tinh, và các dịch vụ viễn thông khác.
 • Kỹ thuật điện tử: Thiết kế và phát triển các thiết bị điện tử, bao gồm vi mạch, vi điều khiển, vi xử lý, cảm biến và các hệ thống điện tử khác.
 • Truyền thông dữ liệu: Nghiên cứu và phát triển các công nghệ liên quan đến truyền thông dữ liệu, bao gồm mạng máy tính, mạng LAN, WAN, và các giao thức truyền thông.
 • Kỹ thuật sóng và tần số cao: Nghiên cứu về phát triển và áp dụng các công nghệ liên quan đến sóng điện từ, tín hiệu tần số cao, và hệ thống thu phát sóng.
 • Kỹ thuật viễn thông không dây: Nghiên cứu và phát triển các công nghệ không dây như mạng di động, Bluetooth, Wi-Fi, và các hệ thống viễn thông không dây khác.
 • Thiết kế hệ thống viễn thông: Thiết kế, triển khai và quản lý các hệ thống viễn thông phức tạp, bao gồm việc tích hợp các thành phần và giải pháp công nghệ.
 • Kỹ thuật điều khiển: Nghiên cứu về các hệ thống điều khiển tự động và quản lý, từ các ứng dụng trong nhà thông minh đến quản lý giao thông và năng lượng.
 • An toàn và bảo mật thông tin: Bảo vệ dữ liệu và thông tin trong các hệ thống viễn thông, đảm bảo tính an toàn và bảo mật.

Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông đóng góp quan trọng vào việc phát triển các hệ thống liên lạc và thông tin, tạo ra sự kết nối toàn cầu và cung cấp các giải pháp công nghệ cần thiết cho nhiều lĩnh vực, từ truyền thông đa phương tiện đến tự động hóa.

2 trường đang đào tạo

Đại học từ xa ngành kỹ thuật điện tử viễn thông tập trung vào nghiên cứu, phát triển, thiết kế và quản lý các hệ thống và thiết bị liên quan đến công nghệ điện tử và viễn thông. Ngành này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì các hệ thống liên lạc, truyền thông và công nghệ thông tin trên phạm vi cục bộ và toàn cầu.

Một số khía cạnh quan trọng trong ngành kỹ thuật điện tử viễn thông bao gồm:

 • Kỹ thuật viễn thông: Nghiên cứu và phát triển các hệ thống truyền thông, bao gồm mạng di động, mạng cáp quang, truyền hình vệ tinh, và các dịch vụ viễn thông khác.
 • Kỹ thuật điện tử: Thiết kế và phát triển các thiết bị điện tử, bao gồm vi mạch, vi điều khiển, vi xử lý, cảm biến và các hệ thống điện tử khác.
 • Truyền thông dữ liệu: Nghiên cứu và phát triển các công nghệ liên quan đến truyền thông dữ liệu, bao gồm mạng máy tính, mạng LAN, WAN, và các giao thức truyền thông.
 • Kỹ thuật sóng và tần số cao: Nghiên cứu về phát triển và áp dụng các công nghệ liên quan đến sóng điện từ, tín hiệu tần số cao, và hệ thống thu phát sóng.
 • Kỹ thuật viễn thông không dây: Nghiên cứu và phát triển các công nghệ không dây như mạng di động, Bluetooth, Wi-Fi, và các hệ thống viễn thông không dây khác.
 • Thiết kế hệ thống viễn thông: Thiết kế, triển khai và quản lý các hệ thống viễn thông phức tạp, bao gồm việc tích hợp các thành phần và giải pháp công nghệ.
 • Kỹ thuật điều khiển: Nghiên cứu về các hệ thống điều khiển tự động và quản lý, từ các ứng dụng trong nhà thông minh đến quản lý giao thông và năng lượng.
 • An toàn và bảo mật thông tin: Bảo vệ dữ liệu và thông tin trong các hệ thống viễn thông, đảm bảo tính an toàn và bảo mật.

Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông đóng góp quan trọng vào việc phát triển các hệ thống liên lạc và thông tin, tạo ra sự kết nối toàn cầu và cung cấp các giải pháp công nghệ cần thiết cho nhiều lĩnh vực, từ truyền thông đa phương tiện đến tự động hóa.

Tìm hiểu
Nhận tư vấn miễn phí từ chúng tôi
Để lại số điện thoại và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn trong ít phút